Werkplek

Direct inschrijven

Disclaimer & Privacy statement

Disclaimer 

Werkplek uitzend- en personeelsdiensten verleent je hierbij toegang tot www.werk-plek.nl (de website) en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Werkplek uitzend- en personeelsdiensten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. 

De informatie op www.werk-plek.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Werkplek uitzend- en personeelsdiensten of een schriftelijke overeenkomst. 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Werkplek uitzend- en personeelsdiensten.

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Werkplek uitzend- en personeelsdiensten B.V. 


Privacy statement 

Wij zijn Werkplek uitzend- en personeelsdiensten en we zijn druk bezig geweest met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving. Wij respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze klanten en gebruikers, maar soms hebben we persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.werk-plek.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving). 

Jonger dan 16 jaar 

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens 

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. 

Jouw toestemming 

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren. 

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? 

Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam 
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats 
 • Je telefoonnummer 
 • Je e-mailadres 

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals: 

 • De naam van de browser die je gebruikt 
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt 
 • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt

Nieuwsbrief 

Werkplek uitzend- en personeelsdiensten biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van onze blog artikelen, ontwikkelingen in de markt, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt. 

Social media marketing 

Werkplek uitzend- en personeelsdiensten zet gerichte social media marketing in aan de hand van remarketing advertenties. Wanneer jij onze website bezoekt kan het zijn dat je wordt opgenomen in een Facebook en/of LinkedIn doelgroep, waarop wij vervolgens onze advertenties kunnen richten. Deze gegevens worden gemeten aan de hand van een Facebook Pixel en LinkedIn Insight Tag. Deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd, dus het is onmogelijk om de gegevens direct aan personen te koppelen. 

Beveiliging 

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: 

Maatregelen 

SSL Technologie; Al onze gegevensverwerking gebeurt via veilige SSL-technologie. 

Toegang tot de gegevens; Toegang tot de bewaarde persoonsgegevens is alleen mogelijk via ons eigen (bedrijfs)netwerk of via beveiligde programma’s waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Toegang tot de bewaarde persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan de personen die deze gegevens nodig hebben om te kunnen voldoen aan o.a. overeenkomsten.

Datalekken 

Datalekken zullen, indien deze een risico vormen voor de persoonsgegevens, altijd worden gemeld aan de verantwoordelijke instanties. 

Bewaartermijn 

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Wij zullen jouw gegevens nooit langer dan 5 jaar bewaren. 

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens? 

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. Met deze verwerkers, sluiten wij een Bewerkersovereenkomst af, zodat wij er zo veel als mogelijk zeker van zijn, dat deze partijen net zo goed met data omgaan als wij. Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn. 

Links 

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. 

Wijziging van de privacy policy 

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen, zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. 

Jouw rechten 

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen; 
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; 
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Contact 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV

Energiestraat 2C

5961 PT HORST 

KvK-nummer: 64 716 236 

077-3980066

info@werk-plek.nl